Wij maken uw boerenschuur weer helemaal spinragvrij

Voor uw veiligheid

In de hoge daken van boerderijstallen kunnen enorme spinraggen ontstaan. Op tochtige plekken kan bovendien een grote hoeveelheid stof in spinraggen verstrikt raken. Sinds 2013 maakt Rietdekkersbedrijf Douwe Veenstra uw boerderij en/of boerenschuur web- en stofvrij.

Vroeger werd de boerenschuur intensief gebruikt. Dagelijks werd in de stal diverse werkzaamheden met vaak meerdere mensen uitgevoerd. Ook was de schuur een opslagplaats voor landbouw producten als hooi en stro. Het schoonmaken van de stal was dan ook vanzelfsprekend. Dit onderhoud was een normale routine die regelmatig door de boeren zelf werd uitgevoerd.

Tegenwoordig komen wij niet meer iedere dag in de boerenschuur. Vaak wordt ook nog maar een gedeelte van de stal als opslag gebruikt en komen wij er nog maar zelden. Spinraggen blijven daardoor langer zitten waardoor steeds meer stof zich kan ophopen. Veel mensen beseffen niet dat spinraggen ook zeer brandgevaarlijk kunnen zijn. Ze zijn licht ontvlambaar. Wanneer ze vlam vat vallen ze direct uit elkaar en zweven ze in kleine maar als een levensgevaarlijke vonkenregen naar beneden. Douwe Veenstra heeft een systeem ontwikkeld voor het spinrag vrijmaken van boerderijdaken.