Riet is een natuurproduct

Langs de oevers van veel wateren in Nederland is riet te vinden en het is dan ook niet verwonderlijk dat “rietdekken” al een heel oud ambacht is. Oorspronkelijk was het een goedkoop alternatief voor de dure dakbedekking van keramiek of koper. Betaalbaar voor de boer en de arbeider. Vaak door de eigenaar zelf aangebracht en een betere bedekking dan stro of plaggen.

Riet (phragmites communis) is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan haar omgeving. Het bovengrondse deel sterft in de winter af. De wortelstok loopt in het voorjaar telkens weer uit. Riet moet ieder jaar gemaaid worden, omdat het water-rietland anders op den duur verdwijnt. Het kan de concurentie met andere pionierende plantensoorten niet aan. Het water verveent en op het veen ontstaan grassen en al heel snel brandnetels. De verlanding is dan een feit.

Het beste riet

In Nederland wordt veel riet gebruikt uit: Friesland (o.a. de Makkumerwaard), Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel (de Weerribben dit is de omgeving van Kalenberg en natuurlijk de Wieden, dit is omgeving van Giethoorn, Vollenhove en Belt-Schutsloot).

Het Nederlandse riet areaal is nog ongeveer 7000 hectare groot. Dit is niet genoeg. Ongeveer 75% van het in Nederland verwerkte riet komt uit het buitenland en wordt ingevoerd uit o.a.: Hongarije, Oostenrijk, Roemenie, Oekraine, Polen, Estland, Turkije en zelfs uit China.

Douwe Veenstra verwerkt doorgaans zelf in Friesland gemaaid riet.

Eén jarig riet

Voor het dekken van een dak is éénjarig riet het meest geschikt. Consumenten denken vaak dat het fijnste, dunste, riet ook het mooiste dak oplevert. Visueel is dat ook zo maar het levert niet het beste dak.

Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet beter. Het slaat minder dicht, en mossen hebben minder vat op iets grover riet hetgeen tot een relevant langere levensduur leidt.

Een stuk water- rietland levert het ene jaar beter riet dan het andere jaar. Er is dus geen enkele reden om te stellen dat wanneer het riet nou maar hier vandaan komt en uit dat of dat water of juist daar niet het dan per definitie een beter dak oplevert.

U bent en blijft afhankelijk van de kennis van uw vakman en dat is Douwe Veenstra. Maar hij kan het u ook uitleggen. Hij laat zien waarom het ene riet in het betreffende jaar beter is dan het andere riet. Vakmanschap op de vierkantie milimeter zullen we maar zeggen. Hij weet als geen ander met welk riet een mooi en goed dak is te bouwen.